Szokujące 7 Metod Aby znaleźć psychologa

alt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświadc

Szokujące 7 Metod Aby znaleźć psychologa psychoterapia Kraków

Jaka jest metoda stosowana w terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, wywodząca się z nurtu terapii humanistycznych, wyznaje indywidualne podejście do pacjenta. Podejście terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświadc